Kontakt
tel: +386 (0)40 615 614
 
e: info@adriatic-properties.com

Osnovne informacije

 

Osnovne informacije za lastnike nepremičnin

1 KAJ JE ENERGETSKA IZKAZNICA?

Energetska izkaznica je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti. Bistven del energetske izkaznice ni zgolj podatek o rabi energije, temveč predlagani ukrepi za povečanje energijske učinkovitosti, ki so del energetske izkaznice.

2 KAKŠEN JE NJEN NAMEN?

Lastniki nepremičnin lahko vidijo energetsko učinkovitost svoje stavbe in se seznanijo z ukrepi kako izboljšati izkoristek dovedene energije in s tem posledično znižati stroške. Kupci oziroma najemojemalci dobijo neodvisno strokovno oceno o energetski učinkovitosti stavbe in s tem lažjo odločitev pri nakupu ali najemu. Država lahko ustvari podroben pregled nad energetsko učinkovitostjo stavb v Sloveniji, ki bo omogočil ukrepe za boljši izkoristek energije v prihodnosti.

Zaščita kupca in najemnika
Ob nakupu pralnega stroja, hladilnika, itd. v vsakem trenutku vemo kolikšna je poraba energije. Ravno tako je poraba goriva pri avtomobilu že dolgo časa obvezen podatek ob prodaji. Nepremičnine do sedaj niso imele ustrezne in poenotene osnove za primerjavo energetske učinkovitosti in to je eden glavnih motivov za uvedbo energetske izkaznice. Od sedaj naprej bo lahko vsakdo že pred nakupom ali najemom ocenil do kakšne mere je stavba varčna.

Strokovni nasvet o učinkovitosti
Vsi si želimo imeti varčno hišo ali stanovanje, saj to pomeni manjše stroške vzdrževanja in bivanja. Pri izboljševanju energijske učinkovitosti pa se velikokrat znajdemo pred dilemo, kje sploh začeti. Ob izdelavi energetske izkaznice vašo hišo pregleda neodvisen strokovnjak, ki vam je v sklopu izdelave izkaznice dolžan priporočiti tudi najučinkovitejše ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti. Tako boste lahko na licu mesta dobili strokoven in neodvisen nasvet.

Energetska izkaznica je veljavna 10 let. V primeru, da se energetska učinkovitost stavbe bistveno izboljša, lahko lastnik stavbe predhodno naroči izdelavo nove energetske izkaznice.

3 KDAJ JE OBVEZNA IN KDO JO MORA PRIDOBITI?

Obvezna je pri prodaji stavbe ali njenega posameznega dela in pri oddaji v najem za obdobje enega leta ali več. Obvezna je za prodajalca in najemodajalca.

Pridobiti jo mora prodajalec ali najemodajalec stavbe.

Pridobiti jo morajo investitorji v fazi pridobivanja uporabnega dovoljenja, lastniki in upravitelji javnih stavb, etažni lastniki starejših večstanovanjskih objektov ter predvsem vsi lastniki obstoječih objektov, ki so predmet prodaje ali oddaje v najem.

Lastnik stavbe ali njenega posameznega dela stavbe mora pri njeni prodaji ali oddaji v najem kupcu oziroma najemniku najpozneje pred sklenitvijo pogodbe, predložiti veljavno energetsko izkaznico stavbe.

Pri oglaševanju prodaje in najema mora lastnik zagotoviti, da se navedejo energijski kazalniki energetske učinkovitosti stavbe iz energetske izkaznice. Lastniki morajo najkasneje do 31.decembra 2014 zagotoviti da so v oglasih navedeni energijski kazalniki iz izkaznice.

4 KDAJ ENERGETSKE IZKAZNICE NE POTREBUJEM?

V naštetih primerih izkaznice lastnik stavbe ne potrebuje:
– pri oddaji stavbe v najem za obdobje krajše od 1 leta,
– pri prodaji v primeru izkazane javne koristi za razlastitev,
– pri prodaji v postopku izvršbe ali v stečajnem postopku,
– pri prodaji ali oddaji nepremičnine , ki je v lasti Republike Slovenije ali lokalne skupnosti prešla na podlagi sklepa o dedovanju.

Poleg tega se izkaznice ne potrebujejo naslednje vrste stavb:
– stavbe, ki so varovane v skladu s predpisi o varstvu kulturne dediščine - varovane kot stavbna dediščina,
– stavbe, ki se uporabljajo za obredne namene ali verske dejavnosti,
– industrijske stavbe in skladišča,
– za nestanovanjske kmetijske stavbe, če se v njih ne uporablja energija za zagotavljanje notranjih klimatskih pogojev,
– enostavni in nezahtevni objekti,
– samostojne stavbe s celotno uporabno tlorisno površino, manjšo od 50 m2


5 KAKO PRIDOBIM ENERGETSKO IZKAZNICO?

Izdela jo neodvisni strokovnjak za izdelavo energetskih izkaznic stavb s pridobljeno licenco Ministrstva za infrastrukturo in prostor. Izkaznico lahko izdela na osnovi predpisanega obrazca˝zahteva za izdelavo energetske izkaznice˝. Izdajo pa jo pravne osebe z javnim pooblastilom pristojnega ministrstva.

6 KAKŠEN JE POSTOPEK IZDELAVE ENERGETSKE IZKAZNICE?

Po tem, ko izdelovalec od lastnika stavbe pridobi izpolnjen obrazec ˝zahteva za izdelavo energetske izkaznice˝ in projektno dokumentacijo stavbe oceni ali so posredovani podatki ustrezni za pristop k izdelavi izkaznice. Sledi ogled stavbe in preverjanje podatkov iz dokumentacije, dopolnitev in usklajevanje dejanskega stanja s projektno dokumentacijo.

Nato izdelovalec izvede vse računske postopke za pridobitev podatkov o energetski učinkovitosti stavbe. Po končanem izračunu sledi dokumentacija postopka ter izdaja energetske izkaznice v fizični obliki ter vpis v register izkaznic, kateri je javno dostopen.

7 PRIMER STANOVANJA V VEČSTANOVANJSKI STAVBI

V stavbah z več posameznimi deli se energetsko izkaznico izda za celotno stavbo. Kar v praksi pomeni, če lastnik stanovanja v stanovanjskem bloku z 20 stanovanji prodaja ali oddaja stanovanje, mora naročiti energetsko izkaznico za celotno stavbo.
Energetski zakon predvideva, da bo strošek izdelave takšne energetske izkaznice moral plačati lastnik oziroma lastniki stavbe in da se strošek za izdelavo izkaznice šteje kot strošek rednega upravljanja, vezanega na učinkovitejšo rabo energije.

V primeru, da ima omenjeno stanovanje v večstanovanjski stavbi svoj, samostojen sistem ogrevanja, neodvisen od ostalih stanovanj, se izjemoma lahko izdela energetsko izkaznico samo za obravnavano stanovanjsko enoto.

8 V KAKŠNEM PRIMERU JE OBVEZNA NAMESTITEV IZKAZNICE NA VIDNO MESTO?

V stavbah s celotno uporabno tlorisno površino nad 250 m2, ki so v lasti ali uporabi javnega sektorja, mora upravljavec stavbe veljavno energetsko izkaznico namestiti na vidno mesto (do 9. julija 2015 je meja uporabne tlorisne površine nad katero mora upravljavec stavbe veljavno energetsko izkaznico namestiti na vidno mesto, 500 m2).

Vrste stavb, za katere velja obveznost namestitve na vidnem mestu so naslednje:
– stavbe javne uprave
– stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
– stavbe za zdravstvo
– stavbe za kulturo in razvedrilo