Kontakt
tel: +386 (0)40 615 614
 
e: info@adriatic-properties.com

Cenik storitev

Cenik je v veljavi od 01.06.2013

Uradne listine CENA
Pregled listin 50€
Pridobitev zemljiškoknjižnega izpiska-vpogled 5€
Pridobitev zemljiškoknjižnega izpiska 20€
Pridobitev predkupne pravice 20€
Pridobitev lokacijske informacije 20€
Pridobitev listin iz GURS (Geodetska uprava RS) 20€
Izdelava zemljiškoknjižnega predloga 50€
Priprava davčnih napovedi za odmero davkov, ki nastopijo pri nepremičnini in dostava davčnih napovedi davčni službi 50€
Primopredaja in ureditev prepisov 125€
Hramba listin, are 80€
 
Cenitve  
Določitev tržne vrednosti nepremičnine s strani nepremičninskega posrednika:  
enostavna (stanovanje, hiša, ipd.) 100€
zahtevna (gospodarski objekti) 125€ - 415€
 
 
Promet kmetijskih zemljišč  
Ponudba za prodajo kmetijskega zemljišča, izpeljava odobritve pravnega posla 50€
Drugi postopki potrebni pri prodaji kmetijskega zemljišča po porabljenih urah
Pogodbe  
Kupoprodajna, najemna, menjalna, darilna in druge vrste pogodb 200€ - 625€
 
 
 
Ostale storitve  
Strokovna ura nepremičninskega posrednika 50€